Center for Studies of Media Development, Wuhan University.
教育部人文社科重点研究基地
学术刊物
journals
中国媒体发展研究报告·媒体卷
《中国媒体发展研究报告》编辑委员会
主编 单波
副主编 吕尚彬
执行主编 肖珺 王松茂
编委
(以姓氏笔划为序)

石义彬    冉华    吕尚彬    吴飞

单波    胡正荣    唐绪军    姚曦

徐开彬    夏倩芳    程曼丽    钟瑛

黄旦    强月新

栏目主持人
(以姓氏笔划为序)

冉华    吕尚彬    肖珺    单学刚

周茂君    洪杰文

期刊论文
articles
关于我们
关注我们
  • 微信公众号:武汉大学媒体发展研究中心
找到我们
  • 地址:湖北省武汉市武昌区珞珈山樱园路
  • 邮编:430072
  • 电话:027-68756616
  • 邮箱:whucsmd@163.com